Press ESC to close

Mobile Suit Gundam

5 Articles

High Grade Mobile Suit Gundam หรือ HG ขนาด 1/144 กันดั้ม กันพลา โมเดล ไฮเกรด กันดั้ม กันพลา โมเดล จะมีขนาดเล็ก มีการแยกสีและจุดขยับต่างๆ มาดีในระดับหนึ่ง บางส่วนอาจจะมีจุดที่ต้องทำสีหรือติดสติกเกอร์เพิ่มเติมเพื่อให้สีตรงกับของจริง มีความรายละเอียดสวยงามใกล้เคียงกับใน Anime ราคาไม่แพงมาก

716

กันพลา RX-78-2 Gundam ที่ผลิตในปี 1980 หุ่นยนต์ที่ไม่ว่าวัยไหน ๆ ต้องผ่านหู ผ่านตา กันบ้าง ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกใน 3 ประเทศ คือ Japan, Thailand และ Korea