Press ESC to close

SD

6 Articles

SD ย่อมาจาก Super – Deformed หมายถึงการลดทอนรายละเอียดและรูปทรง ดังนั้น SD Gundam ก็คือ กันดั้มที่ลดทอนรูปทรงให้มีสัดส่วนและขนาดของชิ้นส่วนบางอย่างให้เล็กหรือใหญ่กว่าปกติไปจนถึง การทำให้บางส่วนหดสั้นลงนั่นเอง

1330

รีวิว สอนตัดเส้น พ่นเคลียร์ด้าน SDCS MS-06S Char’s Zaku II เป็น Gunpla ในไลน์ใหม่ SDCS เป็นกันพลาที่สีแดงสดใสสวยงาม ประกอบง่ายเหมาะกับเด็ก

SDCS, SD